Robotika

Nově jsme připravili temáta, kde si mohou žáci sami vyzkoušet práce s programovatelným gravírovacím laserem, 3D modelování a základy robotiky...

Gravírovací laser

Seznámí se zde s principem funkce laseru, kde na různé materiály můžeme přenést text či obrázky . Naučíme se nejdůležitější parametry, které ovlivňují výsledný vzhled výrobku (intenzita a frekvence paprsku, četnosti drah paprsku, rychlost pohybu apod.) Následně si děti vyrobí hliníkovou vizitku.