Poly

Tech

Bus

Jak to funguje?

Celá akce je postavena tak, že blok pro jednu třídu trvá 1,5 hodiny a děti jsou rozděleny do tří skupin po cca deseti. V každém bloku jsou prezentována tři řemesla po 30 minutách a děti se postupně vystřídají na všech stanovištích. Celá náplň je vždy přizpůsobena věkovému rozsahu zúčastněných žáků, tedy pro mateřské školy jsou doporučena jiná témata než třeba pro 1. nebo 2. stupeň základní školy. Níže najdete přehled tématických stanovišť dle řemesel a věku dětí. Výběr témat je vždy domlouván individuálně na každou akci.

Truhlář

Výroba dřevěného suvenýru - 1. a 2. stupeň ZŠ

Výuka, kde si děti vyzkouší výrobu dřevěného suvenýru, který si poté odnesou na památku domů. Stanoviště je vybaveno jednoduchými pomůckami. Pracovním materiálem bude hlavně dřevo. Nakonec bude vytvořený suvenýr ošetřen včelím voskem, voskem na nábytek nebo leštěnkou.