Poly

Tech

Bus

O nás

Společnost EDUTOOL, s.r.o. se od samého počátku zabývá prodejem a poradenstvím v oboru
nářadí, nástrojů, strojů atd. Od roku 2017 provozujeme také internetový obchod, který se
postupně dostává do popředí hlavní činnosti. Díky úspěšnému e-shopu pomalu získáváme řadu
významných zákazníků z ČR, kteří se k nám pravidelně vracejí.

Edudodávka - PolyTechBus

Dále se také zaměřujeme na vzdělávací akce či přehlídky. Disponujeme profesionály v daných oborech, kteří jsou schopni předávat své zkušenosti dalším posluchačům a dokážeme vést i praktické ukázky jednotlivých prací a posílit tak povědomí žáků mateřských škol, základních škol a středních škol na území hlavního města Prahy či případně na celém území ČR. Firma díky svým odborníkům dokáže zajistit pro žáky netradiční formu praktické ukázky řemesel s následnou praktickou zkouškou díky moderním technologiím a atraktivnímu prostředí naší EDUDODÁVKY. Celkový program akcí je celý zaměřený na podporu polytechnické výchovy, velkým přínosem celého vzdělávacího programu je realizace přímo v prostředí jednotlivých pražských škol. EDUDODÁVKA je vybavena potřebným vybavením a materiálem k realizaci daných vzdělávacích bloků a cela tato pojízdná „učebna“ je dopravena na místo vzdělávací akce.